Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Barn utviklar seg i forskjellig tempo, og det kan vera store variasjonar i når dei minste når forskjellige milepælar som å sitja, krabba og gå. Dette har mellom anna samanheng med hjernen si modning og utvikling, og med barnet sine mogelegheiter for leik og fysisk utfalding. Spedbarn bør liggja på magen fleire gonger om dagen, og når babyen blir større bør den få leika og bevega seg på golvet. Gje barnet erfaring med forskjellige typar underlag å bevega seg på.
Barn er skapt for rørsle og aktivitet, og som forelder bør du gi barna gode og positive vanar.

Filmen gjer ein innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk i barnet sitt fyrste leveår.