Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Velkommen til helsestasjonen!

Helsestasjonen gjev gratis tilbod til alle barn i alderen 0-5 år og familien deira.

Helsestasjonen ønskjer å vera ein stad der foreldra kan koma med små og store problem i kvardagen. Det er fint om begge foreldra har kontakt med helsestasjonen.

Ved behov kan me bidra til samarbeid med andre faggrupper (fysioterapeut, ppt, psykolog, familiesenter, fastlege, barnevern m.m.).

Målet er å ivareta den fysiske, psykiske og sosiale helsa.

 


The Public Health Centre in Bryne, Frøyland and Undheim offers free sevices for all children aged 0 to 5 years old and their families.

The Public Health Centre wishes to be a place where parents can come with problems large and small in everday life. It´s great if both parents make contact with the Public Health Centre.


 

Informasjon om kontrollar ved helsestasjonen, barselgrupper og journalføring ved helsestasjonen.