Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Våre tilsette

Ane Vagle Lindtjørn
Helsesjukepleiar
Bryne ungdomsskule, Bryne skule
51 77 62 36
Angsumalin Nakheerak
Helsesjukepleiar
Vardheia ungdomsskule, Frøyland ungdomsskule
51 77 62 36
Anne Jolaug Aase Braut
Helsesjukepleiar
Lye barneskule/Lye distrikt
51 77 62 36
Bente Bjorland
Helsesjukepleiar
Rosseland barneskule
51 77 62 36
Bjørg Nina Lunde
Helsesjukepleiar
Rosseland distrikt/ Rosseland barneskule
51 77 62 36
Brit Obrestad Borgenvik
Helsesjukepleiar
Frøyland skule/ Lye skule
51 77 62 36
Elin Barane Helland
Jordmor
51 77 63 05
Elin Remme
Helsesjukepleiar
Helseteneste i vidaregåande skule
51 77 62 36
Greta Aarsland Tveit
Helsesjukepleiar
Bryne distrik/ Lye barneskule
51 77 62 36
Heidi Sandland
Helsesjukepleiar
Lye distrikt/ Bryne barneskule/flyktningar
51 77 62 36
Hilde Kalstø
Helsesjukepleiar
Rosseland distrikt/ Frøyland barneskule
51 77 62 36
Inger Helen Torheim
Helsesjukepleiar
Frøyland distrikt/ Hognestad barneskule
51 77 62 36
Joveig Iren Møller
Helsesjukepleiar
Flyktningar/Vardheia ungdomsskule
51 77 62 36/ 941 61 431
Katrine Bryne Johnsen
Jordmor
51 77 62 34
Kristin Lie Orstad
Jordmor
51 77 63 02
Liv Helga Lygren Austnaberg
Helsesjukepleiar
Reisevaksinering/smittevern
51 77 62 36/ 977 82 853
Liv Thu Oftedal
Helsesjukepleiar
Frøyland distrikt/ Jærtun Lutherske Friskole
51 77 62 36
Magnhild Siqveland
Helsesjukepleiar
Bryne distrikt/ Bryne barneskule
51 77 62 36
Margun Undheim
Helsesekretær
51 77 62 36
Marianne Nesbø
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta
51 77 62 32/ 924 54 617
Marit Helen Tveit Osnes
Helsesjukepleiar
Undheim helsestasjon/ Undheim barne- og ungdomsskule
51 77 62 36
Siri Stueland
Helsesjukepleiar
Frøyland ungdomskule/ Bryne vidaregående skule/ Helsestasjon for ungdom
51 77 62 36
Veronica Forsberg Bjelland
Sekretær
Frøyland helsestasjon mandag og onsdag og Bryne helsestasjon fredag
51 77 83 00/ 51 77 62 36
Tone Lise Bjelland
Jordmor
900 93 796