Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Informasjon om familiesenteret

Familiesenteret er et tilbod til familiar med barn i alderen 0-18 år. 

Hos oss kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla og hjelp til å styrka samspelet i familien. Familiesenteret tilbyr og samtalar til barn og ungdom som har utfordringar eller psykiske helseplagar som dei treng hjelp til å meistra.  

På Familiesenteret møter du erfarne fagfolk med god kompetanse innan psykisk helse- og familiearbeid.  


Familiesenteret kan tilby: 

Familiesamtaler og individuelle samtalar 
Foreldrerettleiing 
Gruppetilbod til foreldre 
Grupper for barn og unge som har foreldre med helsemessige utfordringar som psykiske vanskar, kronisk sjukdom, eller som strevar med rus 
Foreldrerettleiing etter Marte Meo metoden 
Samarbeid med andre tenester etter behov 


Kven kan oppsøka oss? 

Foreldre som har barn mellom 0 og 18 år 
Barn og unge under 18 år 
Andre instansar kan etter samtykke ta kontakt på vegne av familien (barnehage, skule osv.)

 

Rask hjelp:

Familiesenteret har inntaksmøte kvar tysdag og du får tilbakemelding innan 1 veke etter møtet. 

Tilbodet er gratis 

 

Ring eller stikk innom: 

Me kan kontaktast på familiesenteret sin mobil 51 77 61 11.

Synes du det er enklare å stikka innom, held me til i 2. etasje på Bryne helsestasjon i Hulda Garborgsveg 8 på Bryne.