Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Seksuelt overførbare sjukdomar

Seksuelt overførbare infeksjonar (soi) og andre infeksjonar i kjønnsorgan og urinveier, kan gje helseskadar og plagar for den enkelte som er smitta.
Dei fleste seksuelt overførbare infeksjonane er enkle å påvisa og kan behandlas, andre kan væra vanskeleg å oppdaga og nokon kan gje ein kronisk tilstand for personen som er ramma.
Ved å oppdaga infeksjonar på eit tidleg stadium, vil det væra lettare å behandla dei som kan behandlas.
Dette vil og bidra til å forebygga følgetilstandar av infeksjonar og/eller bidra til god helse for personar med kroniske infeksjonar. I eit samfunnsperspektiv vil innsatsen som gjeres på dette området bidra til bekjempina av seksuelt overførbare infeksjonar i samfunnet.

 

Seksuelt overførbare infeksjonar (soi)