Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Spiseteamet Bryne helsestasjon

SPISEVANSKAR HOS BARN I FØRSKULEALDER

Teikn på etevanskar:

Helsestasjonen får fleire spørsmål som handlar om små barn med ulike typar spiseproblematikk. det kan vera at barnet:

  • er utveljande i forhold til ulike matvarer det vil ha/ikkje vil ha.
  • har vegring i forhold til mat og måltidssituasjon
  • har vanskar med tygging og svelging.

Spisevanskane grip inn i og kan etterkvart påverka samspelet mellom barnet og foreldra eller andre.

Barnet kan verta oppfatta vanskeleg å forhalda seg til og dei rundt veit ikkje korleis dei kan støtte barnet si utvikling vidare.

 

Spiseteamet på Bryne helsestasjon kan bidra med:

  • Spiseteamet ved Bryne helsestasjon tilbyr rettleing for foreldre med barn i førskulealder som har spisevanskar.
  • Spiseteamet kan i lag med foreldra samarbeida med barnehagen.
  • Spiseteamet har kunnskap og erfaring med at når familien får tidleg hjelp så kan ein førebygga ytterligare vanskar.
  • Spiseteamet kan tilby retleiing, observasjon av måltid og Marte Meo rettleiing som er basert på filmopptak.
  • Spiseteamet er tverrfagleg samensett av helsejukepleiar, logoped og Marte Meo terapeut/familieretteleiar.

Trur du me kan hjelpa deg - ta kontakt!

For å lage avtale med spiseteamet - snakk med din helsesjukepleiar eller ta kontakt med Bryne helsestasjon på tlf 51 77 62 36. Tilvisningskjema ligg oppe til høyre, som vedlegg.