Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Prevensjonsmidler

Prevensjon må veljast ut frå individuelle behov for den enkelte.
Ein må sørga for eit godt grunnlag for val av prevensjonsmetode, og legga til rette for at den valgte prevensjonsmetoden vært optimalt benytta.
Kapittelet inneheld informasjon om effektivitet, bruksmåte, pris, bivirkningar, kontraindikasjoner og interaksjoner for alle typar prevensjon og nødprevensjon.

 

  Meir om prevensjon