Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Mamma Mia er kunnskapsbasert og laga for å fremja trivsel og helse i tida før og etter fødsel. Mor- og barnehelse har alltid vore viktig for Norske Kvinners Sanitetsforening. Difor gjer me nå Mamma Mia heilt gratis til alle gravide og nybakte mødre i Noreg.

Få kunnskap og tryggleik under graviditeta og som nybakt mor.

Mamma Mia er eit unikt forskningsbasert sjølvhjelpsprogram som fremjer helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeta og etter fødsel. Både når alt går som ein drøm og når livet er litt vanskeleg. Programmet er gratis for brukare.
Nå er Mamma Mia tilgjengeleg som app.