Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Fysioterapitilbud på Bryne helsestasjon

Fysioterapeutene er til stede annenhver mandag på Bryne helsestasjon mellom kl 12-13.

Henvisning: fysio-/ ergoterapitjenesten barn

Brosjyre: Skjevt hode og favorittside / Skull Assymetry and Side Preference

Brosjyre: Bekkenbunnen

Brosjyre "Barns føtter": norsk arabisk polsk somali

Film: Barns motoriske utvikling 0-15 mnd

 


Ellen Siqveland
Fysioterapeut
99317304
Mette Waal
Fysioterapeut
90819901
Guro Henriksen
Fysioterapeut
48 06 45 28
Marianne Kirkengen Selmer
Fysioterapeut
91 63 84 78