Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Heimebesøk av jordmor

Mor/partnar ringer eller sender sms til Jordmortelefonen (tlf: 90 09 39 76) etter fødselen.

Der opplyser ein om fødselsdatoen til barnet og namnet til mora.

Jordmor samtalar om opplevingar ved fødselen og barseltida på sjukehuset.


Mor/partner ringer eller sender sms til Jordmortelefonen (tlf: 90 09 39 76) etter fødselen.

Der opplyser ein om fødselsdatoen til barnet og namnet på mora.