Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Flyktningar og asylsøkarar

Asylsøkarar, flyktningar og familiegjenforeinte har same rett til helsetilbod som heile befolkninga. Retten til helsehjelp for asylsøkarar gjeld frå dei kjem til Norge for å søka asyl.

 

Busette flyktningar i Time kommune får tilbod om helsesamtale med helsesjukepleiar.

Helsestasjonen sitt tilbod:

  • Tuberkuloseundersøking etter gjeldande retningsliner.
  • Vaksinasjon etter behov.
  • Kontroll av syn og hørsel ved behov.
  • Hjelpe med å bestille første helsekontroll hos lege dersom behov for det, evt. registrera fastlege.
  • Barna får oppfølging på helsestasjonen på same måte som andre barn.

 

Nyttige nettsider for nye i Norge:

 

Selvhjelpsbrosjyrer fra RVTS (oversatt til flere språk; albansk, arabisk, engelsk, farsi, fransk, persisk, russisk, somali, spansk, tamil, tigrinja, ukrainsk, vietnamesisk).

  • Barn, krig og flukt
  • Til deg som har opplevd krig
  • Til deg som ikke får sove
  • Samtaler med psykolog

 

Informasjon på ukrainsk: