Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Morsmjølkerstatning 

Dersom barnet ikkje får morsmjølk, eller det er behov for tillegg til morsmjølken, må barnet få morsmjølkerstatning. 

Morsmjølkerstatning kan gjevast frå fødselen av og brukast i heile første leveår.

Les meir på Helsenorge.no

Både morsmjølk og morsmjølkerstatning kan gis på flaske, kopp og hjelpebryst.

 


Nokon gonger er det behov for morsmjølkerstatning, eller det er behov for å gi morsmjølk på flaske.

 


Både mor og far kan mata barnet med flaske.

Barn under fire månader skal ikkje ha annan mat enn utpumpet morsmjølk eller morsmjølkerstatning.

I denne brosjyren vil du få nokre praktiske råd og tips om korleis du matar barnet, lagar mjølka og reingjer utstyret enten du ammar, delammar eller gir morsmjølkerstatning.


Dersom amming ikkje er mogeleg, eller det er behov for anna mjølk i tillegg til morsmjølka, bør det gjevast morsmjølkerstatning til barnet er 12 månader gammalt.