Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Smittevern

Tuberkuloseundersøking:

Personar med plikt til tuberkuloseundersøking: Klikk her 

Oversikt over land med "høg forekomst" og "særlig høg forekomst": Klikk her

Kommunen skal sørga for at undersøkinga vert gjennomført så snart som mogeleg til aktuelle målgrupper.

Dei som søker arbeids- eller opphaldsløyve vert kalla inn til samtale med helsesjukepleiar på helsestasjon. Dei vert vidare vist til røngten og blodprøvar etter gjeldande retningsliner.

 

MRSA:

For test av MRSA, ta kontakt med din fastlege/ legekontor.

 

Hepatitt B:

Enkelte grupper har rett på gratis hepatitt B vaksine. Sjå link til veileder: klikk her

Vi kan tilby hepatitt B vaksinering via reisevaksiner. Ein må då betala for konsultasjon, men kan få resept på vaksinen via fastlege.