Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 977 25 318
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss

JÆRTUN LUTHERSKE FRISKULE

Helsesjukepleiar: Liv Thu Oftedal.

Trefftid på skulen:

Måndag (oddetallsveker): kl. 08.30 til kl. 12.30.

Telefon: Ta kontakt med Bryne helsestasjon. Tlf. 51776236

Informasjon frå skulen si heimeside

 

«EN HÅND Å HOLDE I» er 4 aldersinndelte samtalegrupper for barn mellom 6 og 18 år som har opplevd at noen de er glade i er død. Kjenner du noen som kan trenge dette tilbudet?


SKULEHELSETENESTA FOR 2021/2022

Skulehelsetenesta skal arbeida for å
• fremma eleven si psykiske og fysiske helse
• fremma gode sosiale og miljømessige forhold
• førebygga sjukdom og skade I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.

• jamna ut sosiale helseforskjellar.

• forebygga, avdekka og hindra vald, overgrep og omsorgssvikt.

Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.

Kva kan du snakka med helsesjukepleiar om? 
Du kan snakka om kropp, vekt, kosthald, sjølvkjensle, venner, familietilhøve, kjærleik, forelskelse, psykisk og fysisk helse, seksuell legning, prevensjon og mykje meir. Helsesjukepleiar har teieplikt.
Ta gjerne med ein venn om du synest det er vanskeleg å koma aleine.

 

Plan for skulehelsetenesta

 8.trinn
Helseopplysingsskjema vert delt ut til både elev og foreldre. Individuelle samtalar med alle elevar med utgangspunkt i helseopplysningsskjema. Måling av høgde og vekt.

9.trinn
Samtalar og oppfølging av elevar ved behov. Klasseundervisning om psykisk helse.

10.trinn
Boostrix-polio vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste, polio). Informasjon- og samtykkeskjema vert sendt med elevane heim før vaksinering. Grupper med tema kjærleik, seksualitet og eigne grenser på Helsestasjon for ungdom, ca. 2,5 timar. Temadag på skulen med besøk frå helsesjukepleiar, politi, jordmor, Amathea, LLH/ Skeiv ungdom.


SKULEHELSETENESTA FOR 2021/2022

Skulehelsetenesta skal arbeida for å

• fremma eleven si psykiske og fysiske helse
• fremma gode sosiale og miljømessige forhold
• førebygga sjukdom og skade I samarbeid med heim, skule og det øvrige hjelpeapparatet skal skulehelsetenesta arbeida for å identifisera og løysa dei helsemessige problema som knyter seg spesielt til skuleeleven sin situasjon.

• jamna ut sosiale helseforskjellar.

• forebygga, avdekka og hindra vald, overgrep og omsorgssvikt.

 

Foreldre og elevar kan ta direkte kontakt med helsesjukepleiar.

Plan for skulehelsetenesta:

1.trinn 
Helseopplysing frå foreldra om barnet si helse. Helsesamtale hos helsesjukepleiar, vekt- og høgdemåling. Konsultasjon hos lege med mellom anna somatisk helseundersøking.

2. trinn
Tetravac-vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane heim før vaksinering

3. trinn
Gruppesamtalar om helse og trivsel. Foreldra får eit helseopplysningsskjema dei skal fylla ut i førekant. Vekt- og høgdemåling.

4.trinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Klasseromsundervisning i Psykologisk førstehjelp

5. trinn
Gruppesamtalar om pubertet. Foreldra får eit informasjonsskriv i førekant.

6. trinn
MMR - vaksine (meslingar, kusma og raude hundar). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane heim før vaksinering.

7. trinn
HPV-vaksine (for førebygging av livmorhalskreft). Informasjons- og samtykkeskjema til foreldra vert sendt med elevane om lag 14 dagar før vaksinering.

 

Enkeltkonsultasjonar på alle klassetrinn ved behov


Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I filmen får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen som er lege i Helsedirektoratet.

Lurer du på noko om mensen?

 


Eit tilbod der barn møter andre barn som har foreldre som slit med helsemessige utfordringar.

Tilbodet inneheld samtale, leik og spisestund. Alt er gratis

Ta kontakt med Gunn Mattson på Familiesenteret: 51776306/97725318

 Under puberten går kroppen gjennom ei dramatisk forvandling frå barn til voksen. Men korleis gjer han det?

Nakenbilete, eller «dickpics» og «nudes», som dei meir spesifikt kallar det på ungdommeleg internasjonalsk, florerer i ungdomsmiljø kor alle har ein smarttelefon.

Spredniing av desse bileta og filmar har vorte ein utfordring som tidligare generasjoner ikkje hadde i same omfang.

Kva skal me seia til unge om å senda nakenbilete?