Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Barnevaksinasjonsprogram

Vaksinasjon føregår på helsestasjonen og i skulehelsetenesta. Den begynner vanlegvis når barnet er 6 veker gammalt og følgjer eit eige program. Sjå brosjyre under for informasjon om dei ulike tilrådde vaksinane. Rotavirusvaksine vert gitt i munnen. Alle dei andre vaksinane vert sette med sprøyte.


Folkehelseinstituttet har laga filmer om vaksinering.