Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Undersøking ved skulestart

Denne vert gjennomført etter at barnet har begynt på 1. trinn for å:

- Oppretta kontakt med barna som går på skulen og foreldra deira

- Skapa eit godt utgangspunkt for samarbeid mellom skulehelsetenesta og skulen om barnet sine behov

- Fanga opp barn som har flytta til kommunen sidan siste undersøking

Helsesamtale hos helsesjukepleiar.

Somatisk undersøking hos lege.