Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Helsestasjon

Bryne helsestasjon:

Opningstid: mandag-fredag kl. 8.00 til 15.00. 

 

Frøyland helsestasjon:

Opningstid: mandag kl 8.00 til 12.30, tysdag og onsdag kl 8.00 - kl 15.00.

 

Undheim helsestasjon:

 Opningstid: tysdag kl 8.00 - 13.00.

 

Frøyland og Undheim helsestasjon er stengt når helsesjukepleiar er på heimebesøk. Ta evt kontakt med Bryne helsestasjon.