Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget flerspråklige filmer som omhandler graviditet, fødsel og barseltid.

Filmene er laget med norsk tale, og dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkversjoner på arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.


Det anbefalast å gå på kurs rundt 2 månader før termin.

I Time kommune held kommunejordmødre fødselsforberedende kurs for gravide som bur i kommunen. Jordmor vil informere om tilbodet rundt svangerskapsuke 24 og melde dykk på et kurs. Kurset er gratis og gjennomførast på dagtid. Dersom det er mogligheit for det, anbefaler me at dykk som skal bli foreldre kjem begge to.

Det arrangeres også andre kurs som ein kan melde seg på.