Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Informasjon om tilbodet

Helsestasjon for ungdom er eit tilbod for ungdom opp til og med 22 år som bur i kommunen eller går på skule her. Her jobbar helsesjukepleiar, jordmor og lege som er vant til å snakka med ungdom om ulike tema, som kropp og helse, prevensjon, psykisk helse o.l.

Helsestasjonen er åpen:
tirsdag  14 -  16 ( lege fra 14.00 - 15.30 )
onsdag 14 – 16 ( lege fra 14.30 - 16.00 )

Kontakttelefon : 97 57 50 84 / 51 77 6304 / 51 77 60 00

Me har taushetsplikt, ingen timebestilling , gratis tilbod.

Adr: Hulda Garborgsveg 8, vis a vis Storstova 

Lik oss gjerne på facebook: «Helsestasjon for ungdom Time kommune»