Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Menneskemjølk er naturleg nok den beste føda for eit menneskebarn: rett sammansett, passe varm og alltid frisk og "nylaga".

Melka er lett å frakta med seg, den er alltid for handa- utstyret er enkelt å bruka. Dessutan er den billigare, tryggare og betre enn nokon morsmelkerstatning.

Bryne helsestasjon tilbyr ammekurs ein gång i månaden.

Her snakkar me om amming og viser nokon filmsnuttar om kva er amming bra for, fordelar for mor og barn, utfordringar, utstyr og kvar kan ein få hjelp.

Tilbud til alle fyrste gångs fødande og andre som har hatt utfordringa og vil prøva på nytt.

Anbefalas å gå ein gång i løpet av siste månaden før termin. Kvinner som går til jordmor i kommunen får tilbod om dette. Tilbodet er gratis.