Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Det offentlege har plikt til å fastsetja farskap for barn det ikkje er fastsatt farskap for.

Foreldreansvar er den plikta og retten foreldra har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Den eller dei som har foreldreansvar er også barnets verge.

 


Farskap til eit barn kan fastsetjast på tre måtar:

1. automatisk for barn født i ekteskap,

2. ved erklæring, enten digitalt eller på et offentleg kontor eller

3. ved dom.

Far kan erklæra farskap både før fødsel og etter fødselen. Erklæring av farskap skal gjerast skriftleg på fastsatt blankett utarbeida av NAV eller ved hjelp av bankID på helsenorge.no. 

Hvis signeringen skal foregå skriftlig må far møta personleg, samt visa legitimasjon for ein av desse instansane:

- Lege/jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll

- Skattekontor

- NAV-kontor

- Dommer

- Norsk diplomatisk eller konsulær tenestemann, dersom faren er i utlandet

 

Trykk på "les meir" nedenfor for link.