Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Nytt foreldrekurs for tenåringsforeldre på Familiesenteret  

Å være foreldre kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Når barnet kommer i tenårene og blir ungdom synes mange foreldre det blir vanskeligere å oppnå kontakt, de føler seg avviste og blir usikre. Tenåringen er nysgjerrig, utforskende og søkende i forhold til identitet og sosial tilhørighet. Det utfordrer oss som foreldre. Vi vil derfor tilby dette kurset til ungdomsskoleforeldre i Time kommune. 

Det er viktig for ungdommer å ha foreldre som er nysgjerrige og interesserte, men også tydelige og grensesettende. Balansen oppleves ofte som krevende. Hvis vi klarer å snakke med ungdommen om deres følelser og hjelper dem å sette ord på sine erfaringer, vil de stå bedre rustet i møte med livets mange utfordringer. I tillegg kan det gi oss voksne en opplevelse av bedre kontakt og nærvær. 

“Tuning in to teens” er et australsk foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det følelsesmessige båndet mellom foreldre og tenåringer.  


Ønskjer du å lære barnet ditt betre å kjenne?

Ønskjer du å bli tryggare i foreldrerolla?