Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145
Er du gravid kan du få tilbod hos jordmor på helsestasjonen. Svangerskapssomsorga er ein del av kommunen sitt førebyggjande helsesarbeid og skal bidra til å gje deg god helse under svangerskapet. Du kan og få samtale knytta til samliv og foreldrolla. Når du er gravid kan du ta kontakt med helsestasjonen viss du ønsker oppfølging hos jordmor. Tenesta er gratis:

Jormortenesta er:
- Oppfølging etter fast program og individuelle behov
- Oppfølging av rusmiddelavhengige
- Samtale om levevanar under graviditeten
- Ammerettleiing
- Prevensjonsrettleiing
- Heimebesøk av jordmor innan 3. dag etter heimreise frå sjukehuset

Bestill time så tidleg som mogeleg etter oppdaga graviditet! 

Informasjonsark om svangerskapsomsorga i Time kommune, Sjå under brosjyrar på høgre side.

Jordmødre: Katrine Bryne Johnsen, Elin Barane Helland, Kristin Lie Orstad og Tone Lise Bjelland
Besøksadresse: Hulda Garborgs veg 8 - Bryne
Telefon timebestilling: 51 77 62 36 / 47 70 24 10 (Telefontid, mand-fredag: 08.00-13.00)

Jordmortelefonen: 90 09 39 76 ( Telefontid, mand-fredag: 08.00-15.00)

Telefon Elin: 51 77 63 05
Telefon Katrine: 51 77 62 34

Telefon Kristin: 51 77 63 17

Telefon Tone Lise 90 09 39 76

Opningstid Bryne helsestasjon: Måndag til fredag kl 8.00 – 15.00.
Opningstid Frøyland helsestasjon: Tysdag kl. 8.00 - 15.00.