Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Fødselsdepresjon 

Begrepet fødselsdepresjon beskriv ulike typar følelsesmessige plager under svangerskapet eller etter fødselen. Det å få barn er ei stor endring i livet, og for mange opplevast denne overgangsfasen som ganske krevjande. Det er ikke uvanleg å bli nedstemt i denne perioden.

Les meir på helsenorge.no

Foreldresupport er ein gratis og anonym telefon- og chatteteneste for omsorgspersonar med barn under 18 år, som treng hjelp, rettleiing eller har behov for å lufta tankane sine med nokon.

 


Det er 1001 dager frå unnfangelse til barnet si toårsdag. Det er ikkje uvanleg å kjenna på vanskelege kjensler i denne perioden.

Om det gjeld deg vil vi at du skal vita: du er ikkje åleine, det er ikkje di feil, det er mellombels og med rett hjelp blir alle betre.