Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Fra 1. juni 2023 starter Mor i Norge-studien, hvor Sandnes kommune, sammen med Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger, Strand og Time, er en viktig samarbeidspartner.
Mor i Norge-studien er den største studien som er gjort på sårbare førstegangsfødende i Norge, og den største studien som er gjort på effekten av et forebyggende folkehelsetiltak.
I studien skal man teste effekten av tiltaket «Sammen på vei» som et viktig tiltak i arbeidet for å bedre mors fysiske og psykiske helse i graviditet og småbarnsfase, forbedre barns oppvekstvilkår og hindre videreføring av sosial ulikhet. I tillegg til å kartlegge effekten av «Sammen på vei», vil studien også gi ny og mer kunnskap om en sårbar gruppe mødre som man per i dag har lite kunnskap om.
Sammen på vei er et frivillig oppfølgingsprogram for førstegangsfødende kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Programmet har blitt prøvd ut i Norge siden 2016, og tilbys nå i fem områder: Agder, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Vestland. Teamet i Rogaland dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger, Strand og Time. 
Hovedkriteriene for å kunne delta i programmet er:
Kvinnen er førstegangsmor
Deltakelse er frivillig
Henvendelse til programmet på skje senest innen svangerskapsuke 26
Kvinnen bor i et område som tilbyr Sammen på vei

Mor i Norge studien