Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Sammen på vei (Nurse family partnership- NFP) er eit oppfølgingsprogram for fyrstegangsfødande som har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to fyrste leveår. RBUP er ansvarleg for å testa ut programmet i Noreg.

Programmet er frivilleg og basert på heimebesøk. Den gravide og familien får tett oppfylling av ein erfaren helsesykepleier eller jordmor, fra tidleg i graviditeten og frem til barnet vært to år.