Send all post til: Bryne helsestasjon Postboks 38 4349 Bryne
Frøyland helsestasjon Gamle Åslandsvegen 27 4355 Kvernaland Telefon: 51 77 83 00/900 58 198
Avd.sjef for helsestasjons- og skulehelsetenesta Marianne Nesbø Tlf. 51 77 62 32/ 924 54 617 Send e-post til oss
Bryne helsestasjon Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 62 36
Familiesenter Hulda Garborgs veg 8 4344 Bryne Telefon: 51 77 61 11
Undheim Helsestasjon Bjønnholen 10 4342 Undheim Telefon: 51 77 65 99/ 917 83 145

Helsestasjon gjev eit gratis tilbod til gravide, til alle barn i alderen 0 - 5 år og deira familiar. Helsestasjon ønskjer å vera ein stad der foreldre kan koma med små og store utfordingar i kvardagen. 

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet. Helsesjukepleiar ved den enkelte skule har ansvar for skulehelsetenesta. Skulelegen er medisinsk fagleg ansvarleg for tenesta.

Jordmortelefon: 900 93 976 (Telefontid: Man.- Fred. mellom 08:00- 15:00)

Bryne helsestasjon: 51 77 62 36 (Telefontid: 08:00-13:00)

 

Frøyland helsestasjon er stengt i veke 27-28-29-30.

Undheim helsestasjon er stengt i veke 26-27-28-29-30-31. 

Bryne helsestasjon er open i heile sommar.

Det er fint om du ringer og avtaler tid på førehand om du ønskjer time (tlf 51776236).

 

Familiesenteret er stengt i veke 30.

Helsestasjon for ungdom er stengt i veke 30-31.


Reisevaksinekontoret på Bryne helsestasjon er stengt i veke 25, 26, 27 og 28.

Fra mai 2024 tilbys kikhostevaksine til gravide for å beskytte det nyfødte barnet.

Vaksinen tilbys i svangerskapsuke 24, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

I Time kommune settes kikhostevaksine på en konsultasjon hos jordmor. 

 Uansett er gråten eit signal på at barnet treng hjelp frå oss, men akkurat kor mykje hjelp det treng går det an å utforska litt, saman med barnet. Til dette kan verktøyet Trøstetrappa vera til hjelp. Trøstetrappa er ein trinnvis modell for korleis me alltid viser barnet at me er der for det, samtidig som me gir akkurat passe nok støtte til at det urolege barnet finn tilbake til roa igjen.

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er eit luftvegsvirus som normalt finst hos vaksne og barn om vinteren, oftast mellom november og mars. Viruset gir hos dei fleste forkjølingssymptom med hoste, tett og/eller rennande nase og eventuelt feber. 60-70 prosent av alle barn går gjennom ein RS-infeksjon i første leveår. Hos nokre spedbarn og småbarn, særleg dei under 2 år, kan likevel det som startar som ei RS-forkjøling etter nokre dagar trekkja ned i lungene og gi bronkiolitt.

 

Les meir på fhi.no: Råd til foreldre for å minske smitterisiko ved RS- virus

                               Advice for parents to reduce the risk of infection with RS- virus


Nytt tilbod til foreldre som oppleve utfordringer knytta til søvn hos barn

Søvngruppe er et kurstilbod for foreldre med barn i alderen 7 månader til 2 år som oppleve at dei har utfordringar med søvn.  

Utfordringar kan vera: Innsovningsvanskar, oppvåkningsvanskar, utfordringar med leggerutiner eller å ha eit ønske om å etablere en felles arbeismodell som foreldra, i møte med barnets søvn 


Etter fødselen handlar mykje om forholdet mellom mor og barn. Men nærleik og merksemd frå pappa er også viktig for dei aller minste barna.

Les meir på bufdir.no


Kvar tysdag kl.12 er det babytreff i Brynelunden opne barnehage. Det startar med ei sangsamling
tilpassa babyar. Her vert du introdusert for nye songar, rim og reglar du kan synge saman med barnet
ditt. Her syng me med den stemmen me har, og vil du ikkje synge er det og heilt greitt! Etterpå er det
god anledning til å snakke og bli kjende med andre, medan babyane utforskar kvarandre og dei
kjekke babyleikene i Brynelunden.

Velkommen skal du vere!

Adresse:
Kvålevegen 2, Bryne

Pris:
30 kr pr. gang


Giftinformasjonen får omtrent 90 førespurnader om uhell med duftpinnar årleg. Rundt 75% av desse gjeld barn i aldersgruppa 1 til 4 år. 

Les meir på Helsenorge.no


Barn som går i barnehage, blir utsett for ulike typar smitte. Vanlegvis avgjerd allmenntilstanden til barnet om det bør vera heime frå barnehagen i ein periode, men for enkelte smittsame sjukdommar kan det vera nødvendig å bli heime for å hindra spreiing av smitte til andre.

Les meir: fhi.no


Fra 1. juni 2023 starter Mor i Norge-studien, hvor Sandnes kommune, sammen med Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger, Strand og Time, er en viktig samarbeidspartner.
Mor i Norge-studien er den største studien som er gjort på sårbare førstegangsfødende i Norge, og den største studien som er gjort på effekten av et forebyggende folkehelsetiltak.
I studien skal man teste effekten av tiltaket «Sammen på vei» som et viktig tiltak i arbeidet for å bedre mors fysiske og psykiske helse i graviditet og småbarnsfase, forbedre barns oppvekstvilkår og hindre videreføring av sosial ulikhet. I tillegg til å kartlegge effekten av «Sammen på vei», vil studien også gi ny og mer kunnskap om en sårbar gruppe mødre som man per i dag har lite kunnskap om.
Sammen på vei er et frivillig oppfølgingsprogram for førstegangsfødende kvinner med sammensatte utfordringer som skal bli mor for første gang. Programmet har blitt prøvd ut i Norge siden 2016, og tilbys nå i fem områder: Agder, Oslo, Rogaland, Trøndelag og Vestland. Teamet i Rogaland dekker kommunene Sandnes, Gjesdal, Hå, Klepp, Stavanger, Strand og Time. 
Hovedkriteriene for å kunne delta i programmet er:
Kvinnen er førstegangsmor
Deltakelse er frivillig
Henvendelse til programmet på skje senest innen svangerskapsuke 26
Kvinnen bor i et område som tilbyr Sammen på vei

Over heile verda og til alle tider ha foreldre sunge med spedbarna sine. I denne brosjyren gir me deg 7 gode, forskingsbaserte grunnar til å syngja med barnet ditt kvar dag!

Les meir : 7 gode grunner til å synge med barnet ditt! og syngendeforeldre.no


Akershus universitetssykehus (Ahus) og Oslo universitetssykehus (OUS) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget flerspråklige filmer som omhandler graviditet, fødsel og barseltid.

Filmene er laget med norsk tale, og dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkversjoner på arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.


Helsenorge har publisert fleire nye filmar om amming.

Sjå filmane på: helsenorge.no


Norsk dokumentar frå 2018. Det endrar livet ditt for alltid. Å få barn kan vera det vakraste og det vanskelegaste i verden. I "Mammasjokket" møter du seks småbarnsmødre som "letter på sløret" og fortel deg alt det dei skulle ønskje dei visste før dei sjølv fekk barn.

Mammasjokket


Helsestasjonen ynskjer å vera ein parfymefri sone.

Dette av hensyn til gravide, spedbarn og allergikere.

Prøv å huske på dette ved neste besøk.

Takk for hjelpa!


Å høyra om krig og uro, og til dømes sjå bilde og videoar av tanks, militærsoldatar og engstelege menneske kan vera skremmande for oss vaksne, men ikkje minst òg for barn.

Mange barn blir urolege og kanskje litt engstelege av slike inntrykk, og har mange spørsmål det ikkje alltid er så enkelt å svara på. Det kan vera ekstra vanskeleg å svara viss ein sjølv òg er litt uroleg for situasjonen akkurat no.

Her er nokre råd om korleis du kan snakka med barn om skremmande situasjonar: Voksne for barn


Her får du vita kva som er (og kva som ikkje er) teikn på lite mjølk - og korleis du eventuelt kan auka mjølkeproduksjonen.

Les meir på ammehjelpen.no


Nå kan du trygt og enkelt avtale timer på helsestasjonen (jordmor, helsesykepleier) og skolehelsetjenesten via Helsenorge.no. Her kan du se dine barns timeavtaler, hvilket barn som har timen, få oversikt over vaksiner og sende meldinger hvis du lurer på noe. 

Du har fullmakt for dine egne barn under 16 år, når du har gitt fullt samtykke. Det finnes også mye god kvalitetssikret informasjon til deg som forelder.

På Helsenorge.no får du oversikt over din egen helse. Med tilgang til kjernejournal, kommunikasjon med fastlege og sykehus, prøvesvar, frikort mm. Logg deg inn og ta en titt.

Helsestasjonstjenester på Helsenorge

Brukerveiledning for helsenorge

Slik representerer du andre på helsenorge.no


Gravid? Sjå korleis det er på fødeloftet, barselpost 7G og barselhotellet.

Bakovervendt til minst 4 år

Bakovervendt bilstol er det sikraste. Derfor bør dei minste barna alltid sitte bakovervendt. 

Les meir: tryggtrafikk.no