Tilleggsprodukter

Digitale skjema

Med digitale skjema som leveres via nettsidemin.no kan du lage dine egne skjema på nett, og enkelt holde oversikten over respons. Du kan produsere så mange skjema du selv måtte ønske, og alle svar sendes både til valgt varslingse-post og lagres direkte i administrasjonspanelet.

Med digitale skjema slipper du runde, etter runde med papirbaserte skjemar som leveres i tide og utide. Skjemaene kan for eksempel benyttes i forbindelse med påmelding til arrangementer, bestilling av produkter, som kontaktflate med mer. 

Du har direkte tilgang til skjemaeditoren via administrasjonspanelet hvor du vanligvis styrer nettsiden. Du kan utforme spørsmålene med vår skjemabygger, endre farger på bakgrunn, skrift osv. og legge ved illustrasjonsbilder som passer til skjemaets formål om du ønsker det. 

Alle svar som sendes leveres inn via det aktuelle skjemaet blir sendt til en forhåndsvalgt e-post i tillegg til at de lagres direkte i løsningen. Du kan laste ned enkeltsvar, såvel som komplette dokumenter med alle innkomne svar. 

PRIS:

Prisen for å benytte digitale skjema er kr. 99,- pr. mnd. eks. mva.
Du har da anledning til å produsere så mange skjema du måtte ønske. 

BESTILL DIGITALE SKJEMA HER

SMS-kommunikasjon

Med SMS-løsningen som leveres via nettsidemin.no kan du velge mellom 1-veis og 2- veis SMS kommunikasjon. Forskjellen ligger i respondentens mulighet til å sende SMS i retur til din organisasjon eller ikke.

Integrert i nettsideløsningen til nettsidemin finner du funksjonen SMS-kommunikasjon. Her har du to ulike produkter å velge mellom: 1-veis og 2. veis SMS-kommunikasjon. 

1- veis SMS-kommunikasjon innebærer at organisasjonen kan sende ut SMS til sin kontakter. Viktige beskjeder kan ofte bli borte om disse sendes i tradisjonelt format via post, eller orverses og glemmes dersom de f.eks. kun publiseres via. sosiale medier. Med SMS-kommunikasjon sikrer du at beskjeden kommer direkte til mottakers mobiltelefon til et relevant tidspunkt. Med vår løsning kan du blant annet forhåndslagre dine utsendelser slik at disse blir sendt ut til nøye tilpassede tider, selv om du er opptatt med andre ting. 

PRIS:
Prisen for 1- veis SMS-kommunikasjoon er kr. 99,- pr. mnd. eks. mva
I tillegg er kostnaden pr. sendte SMS kr. 45 øre.

2- veis SMS- kommunikasjon innebærer at organisasjonen kan sende ut SMS til sine kontakter, samt at disse kan respondere tilbake.
En 2-veis kommunikasjonsløsning åpner opp for dialog mellom organisasjonen og respondenten på en ny måte. Alle korrespondanse lagres og loggføres direkte i adminpanelet. 

PRIS:
Prisen for 2-veis SMS-kommunikasjon er kr. 189,- pr. mnd. eks. mva.
I tillegg er kostnaden pr. sendte SMS kr. 45 øre.  

BESTILL SMS-KOMMUNIKASJON HER

 

 

Infoskjerm

Med infoskjermen som leveres via nettsidemin.no kan du orientere personer som besøker ditt lokale om f.eks. relevante nyheter og arrangementer.

En infoskjerm gir deg muligheten til å orientere på en rask, konsis og oversiktilig måte. En infoskjerm er som navnet tilsier, ment for å informere. 

Du kan for eksempel ha en skjerm hengende i personalrom, garderobe, allrom, resepsjon eller ligendene. Alt du trenger for å benytte infoskjermløsningen er: 

1. En SMART-TV eller PC-skjerm

2. Tilgang til interentt 

Alt innhold på infoskjermen administreres via interett. Det er dermed mulig å oppdatere infoskjermens innhold når, og hvor som helst. Du kan redigere innholdet så ofte du ønsker, og du har enkelt tilgang til redigeringsfunksjoene via adminpanelet du vanligvis benytter til redigering av nettsiden.

 

PRISMATRISE:

1. unik infoskjerm med inntil fem brukerkontoer pr. stk.: kr. 99,- pr. mnd. 

2. unike infoskjermer med inntil fem brukerkontoer pr. stk.: kr. 179,- pr. mnd. 

3. unike infoskjermer med inntil fem brukerkontoer pr. stk.: kr. 399 pr. mnd. 

Flere unike infoskjermer: pris etter avtale. 

Merk: alle priser er eks. mva.

BESTILL INFOSKJERM HER