Tango grunnkurs oktober 2018

Grunnkurs A

Fredag 19. oktober kl. 18:00 til 19:45

Lørdag 20. oktober kl. 15:00 til 16:45

Søndag 21. oktober kl. 15:00 til 16:45

Mandag 22. oktober kl 20:15 til 22:00

Grunnkurs B.

Fredag 26. oktober kl. 18:00 til 20:00

Lørdag 27. oktober kl. 15:00 til 16:45

Søndag 28. oktober kl. 15:00 til 16:45

Mandag 29. oktober kl. 20:15 til 22:00

Tangoskolen (etter grunnkurs)

Mandager kl. 20:15 til 22:00 i perioden fra 22. oktober til 3. desember. (Pris 500,-)


PåmeldingNavn:

Epost:

Telefon nr:

Partners navn:

Partners epost:

Partners tlf:

PåmeldingPris 800,- pr. person med fratrekk av rabatter som legges sammenBetaling