Melde inn Vinterstrøm

Dette skjema er for dere som ønsker å benytte vinterstrøm.

Her må egen måler installeres som er tilgjengelig for kontroll

Det meldes inn start strøm og slutt strøm så regnes ut forbruk og egen giro blir sendt ut til eier


Navn:

E-post:

Tlf:

Bryggenr:

Plassnr:

Dato:

Målerstand start strøm:

Målerstand slutt strøm: